04.01.2016

Tanıtım

Güncelleme Tarihi: 20/03/2020

            I- GİRİŞ        :
            1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca yaptırılarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 216. maddesi gereğince “Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi Müdürlüğü” olarak Diyanet İşleri Başkanlığının 13/07/1994 tarihli ve 414 sayılı onayı ile hizmete açılmıştır. Müdürlüğümüzün ismi 03/05/2010 tarihli ve  182 sayılı onayla "Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Eğitim Merkezi Müdürlüğü" olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11/07/2014 tarihli ve 3585 sayılı onayı ile "Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

            II- YÜRÜTTÜĞÜ HİZMETLER : 
            Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde; İl ve İlçe Müftülük personelleri (Müftü, Vaiz, Şef, Memur, İmam-Hatip vb.) için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ve 221. maddelerinde öngörüldüğü şekilde “Hizmet İçi Eğitim Kursları” düzenlenmektedir. Bu kurslar, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerde belirtilen esaslar dâhilinde yürütülür. 
            İlk defa, 17 - 21 Kasım 1997 tarihleri arasında İlçe Müftüleri için düzenlenen hizmet içi eğitim kursu ile hizmete başlamıştır. Daha sonra 24/11/1997 – 26/12/1997 tarihleri arasında imam-hatipler için düzenlenen hizmet içi eğitim kursu ile devam etmiştir. Periyodik olarak çeşitli hizmet içi eğitim kursları devam etmektedir.
            İhtisas kursuna Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden İlahiyat Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilerek müftü,  vaiz veya üst görevlere eleman yetiştiren bir hizmet içi eğitim kurumudur. Belirtilen bu görevlere talip olmak için ihtisas kursundan mezun olunması zorunludur. İhtisas kursları; seçilen personel için 30 ay süreli, kesintisiz ve sürekli eğitim faaliyeti yürütmektedir.
            Hizmet içi eğitim ihtisas kursiyerleri 30 aylık bir eğitim yapmak üzere tayinleri ile birlikte Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne atanmaktadırlar. İhtisas kurslarının ilk 9 ayı hazırlık bölümü, 21 ayı ise ihtisas bölümüdür.  Her üç ay sonunda dönem sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanlar ihtisas kursuna devam etmektedir. Başarısız olanlar ise, önceki unvanla asli görevine iade edilir. 

            - 30/10/2000 - 30/05/2003 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 1. dönem ihtisas kursu,
            - 07/10/2002 - 30/03/2005 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 2. dönem ihtisas kursu
, 
            - 22/09/2003 - 22/03/2006 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 3. dönem ihtisas kursu, 
            - 20/09/2004 - 20/03/2007 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 4. dönem ihtisas kursu
,
            - 07/11/2005 - 07/05/2008 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 5. dönem ihtisas kursu,  
            - 06/11/2006 - 20/07/2009 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 6. dönem ihtisas kursu
            - 05/11/2007 - 04/06/2010 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 7. dönem ihtisas kursu
,
            - 19/10/2009 - 22/06/2012 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 8. dönem ihtisas kursu,
            - 04/10/2010 - 05/07/2013 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 9. dönem ihtisas kursu
            - 03/10/2011 - 16/05/2014 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 10. dönem ihtisas kursu
,
            - 17/09/2012 - 12/06/2015 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 11. dönem ihtisas kursu, 
            - 09/09/2013 - 06/05/2016 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 12. dönem ihtisas kursu, 
            - 01/09/2014 - 08/08/2017 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 13.dönem ihtisas kursu
            - 24/08/2015 - 11/05/2018 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 14. dönem ihtisas kursu,
            - 19/09/2016 - 29/05/2019 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 15. dönem ihtisas kursu,
            - 18/09/2017 - 18/03/2020 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim 16. dönem ihtisas kursu sona ermiş, 
            - 17/09/2018 tarihinde açılan hizmet içi eğitim  17. dönem ihtisas kursu, 
            - 09/09/2019 tarihinde açılan hizmet içi eğitim  18. dönem ihtisas kursu,eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. 

            III- YAPISI:
            Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı taşra İl kuruluşudur.

             IV- KADRO VE PERSONEL DURUMU:
            18/10/2018 tarihi itibariyle Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde 1 Müdür ve buna bağlı olarak  8 Eğitim Görevlisi, 1 4/B Sözleşmeli Yabancı Eğitici,  1 Eğitim Uzmanı, 1 Şef, 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlemeni, 1 Tekniker, 1 Şoför, 5 Hizmetli, 2 Kaloriferci, 4 Sürekli İşçi-Güvenlik, 4 Sürekli İşçi-Temizlik İşçisi, 3 kursiyer Vaiz,  8 kursiyer Kur'an Kursu Öğreticisi, 4 kursiyer Uzman İmam-Hatip, 40 kursiyer İmam Hatip, 12 kursiyer Müezzin Kayyım olmak üzere toplam 103 personel ve 19 kursiyer 4/B Sözleşmeli İmam Hatip (geçici görevli) bulunmaktadır.

            V- GÖREVLERİ:  
            Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan eğitim programlarını uygulamak; Kursların başında seviye tespit sınavı, sonunda da değerlendirme sınavı yaparak kursiyerlerin başarı derecelerini ölçmek ve değerlendirmek; derslerin ve mesleki uygulamaların müfredat programına ve ders planlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak; Kurs sonunda verilecek belgeler ile kurs ve eğitim merkeziyle diğer evrak ve belgeleri düzenlemek; Kursiyerlerin iaşe ve ibate hizmetlerini yürütmek, mali ve özlük hakları ile ilgili işlemlerini yapmak;  Eğitim Merkezi personelinin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek;  Her türlü tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek;  Taşınır mallar ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek; Eğitim Merkezinin kütüphane ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek; Eğitim Merkezinin giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak, yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak; Mesleki uygulamalar için Müftülüklerle işbirliği yapmak; Eğitim ve öğretimle ilgili olarak her yılsonunda yıllık faaliyet raporu hazırlamak, kurslar ve kursiyerlerle ilgili yıllık istatistiki bilgileri hazırlayıp Diyanet İşleri Başkanlığı’na göndermek. 
            Kısaca; Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesi için kuruluşun her kademesinde görevli personelin eğitilmesini ve mesleğe intibakını sağlamak,  verimliğini artırmak ve üst görevlere hazırlamak amacıyla kurulan eğitim merkezinin görevi, Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarını uygulamaktır.

            VI- HİZMET BİNASI VE ARAÇ DURUMU: 
                   a)  Hizmet Binası:  
                       Hazineye ait 5612m² 66dm² araziye eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesinde bulunan ve 1994 yılında inşa edilen hizmet binamız;  betonarme olup idari bölüm, yatakhane ve konferans salonu olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır.
                       İdari bölüm bodrum katında mescit, erzak deposu, malzeme ve teknisyen odası, spor odası, demirbaş ambarı, trafo; zemin katta müdür odası, danışma (sekreter odası), öğretmen odaları, memur odaları, 100 m² çay ocağı ile dinlenme salonu,  mutfak ve 150 kişilik yemekhane; birinci katta beş derslik ile toplantı odası; ikinci katta üç derslik ve kütüphane bulunmaktadır.
                       Yatakhanenin bodrum katında kalorifer dairesi, çamaşırhane ve ütü odası; zemin katında dinlenme salonu, 6 adet 2’şer kişilik oda, 3 adet 1’er kişilik oda ile danışma odası; birinci katta 10 adet 2’şer kişilik oda, 3 adet 3’er kişilik oda ile mefruşat deposu; 10 adet 2’şer kişilik oda ile 4 adet 3’er kişilik oda bulunmaktadır. Toplam kursiyer yatak kapasitemiz 67 kişidir.
                       Konferans salonu; sahne, kürsü, bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sistemi ve internet bağlantısı ile tam donanımlı olup 350 kişilik kapasiteye sahiptir. Konferans salonunun girişinde fotokopi odası ile 10 kişi kapasiteli internet bağlantılı bilgisayar odası bulunmaktadır.
                   b) Hizmet Aracı: 
                       Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüze ait 61 KK 922 plakalı Renault Megane hizmet aracı ile Türkiye Diyanet Vakfına ait Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüze tahsisli 06 DS 2785 plakalı minibüs hizmet aracı vardır.