23.03.2016

Dr. Hamid MOHAMMED HAMİD AHAMED

Dr. Hamid MOHAMMED HAMİD AHAMED
4/B Sözleşmeli Eğitici
Öz Geçmiş
 
1977 yılında Sudan Bara’da doğdu.
1999 yılında Sudan Omdavvenban Enstitüsünün Kıraat bölümünde Lise eğitimini tamamladı.
2003 yılında Sudan Omdurman İslam Üniversitesi Arap Dili Fakültesinde lisansını tamamladı.
2010 yılında Sudan Uluslararası Khartoum Arap Dili Enstitüsünde Arap Dili Öğretimi Dalında “el-Esâlibu’ş-Şâi’atül-Mustahdeme fî Tenmiyeti Mehâreti’l-Muhâdese-Konuşma Becerisini Geliştirmede Kullanılan Yaygın Yöntemler” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.
2015 yılında Sudan Ez-Za’imu’l-Ezherî Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arap Dili Bölümü Arapça Öğretimi Dalında  “Devru İlmi’l-Lugati’t-Tatbiki fi Te’allümi’l-Lugât ve Ta’lîmiha-Uygulamalı Dil Biliminin Dillerin Öğrenilme ve Öğretilmesinde Rolü” tezi ile Doktorasını tamamladı.
2012 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde 4/B Sözleşmeli Eğitici olarak göreve başladı.
2013 yılında Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne 4/B Sözleşmeli Eğitici olarak atandı.
Evli ve dört çocuk babasıdır.
 
 

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية:
الاسم : حامد محمد حامد أحمد
تاريخ الميلاد:  1977م
الحالة الاجتماعية: متزوج
الجنسية: سوداني
المؤهـــــلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا
1-  د كتواره في اللغة العربية - جامعة الزعيم الأزهري - كلية التربية- قسم اللغة العربية -  تدريس اللغة العربية –  بحث بعنوان : "دورعلم اللغة التطبيقي في تعلُّم اللغات  وتعليمها " 2015م
 -2ما جستير في التربية لغة عربية - معهد الخرطوم الدولي للغة العربية -  تدريس اللغة العربية بحث بعنوان :   "الأساليب الشائعة المستخدمة في تنمية مهارة المحادثة"   2010
 -3دبلوم عالي- في التربية  -معهد الخرطوم الدولي للغة العربية- دبلوم عام في التربية   2009
4 - دبلوم عالي- في التربية -جامعة السودان المفتوحة – كلية التربية   -دبلوم عالي في التربية 2007
5 - بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها - جامعة أمدرمان الإسلامية - كلية اللغة العربية  - اللغة العربية وآدابها  2003
6- الشهادة الثانوية–الأهلية- قراءات- وزارة التربية والتعليم- معهد أم ضوابان للقراءات- قسم القراءات -1999 
الدورات التدريبية
 -1اللغة العربية وطرائق اكتسابها - كيفية اكتساب اللغة العربية – تنمية المهارات اللغوية  - منتدى النهضة والتواصل الحضاري . المدرب الدولي . د. محمد حسان الطيان 2010
2 - دورة تدريبية-الإرشاد النفسي، نظرية الذكاء الناحج وتطبيقاتها،إثراء مناهج الموهوبين،طرائق تعليم الموهوبين وتقويمهم- الهيئة القومية لرعاية الأطفال الموهوبين–السودان المدرب الدوليد. فتحي عبد الرحمن جروان             2007
3 - دورة تدريبية - طرق التدريس والمواد التعليمية-وزارة التربية والتعليم–إدارة التدريب والتوجيه-السودان.   2004
4 - دورة تأهيلية-الوسطية والاعتدال- المركزالإسلامي-جامعة إفريقيا العالمية.   2011
5- دورة دعوية تأهيلية-علوم القرآن–أسلوب الدعوة–حقوق الإنسان–فقه الأسرة– وغيرها–المعهد العالي لتأهل الأئمة والدعاة             2011
6-  دورة لغة إنجليزية  A1- A2- ACADEMY  ENGLISH تركيا         2013
7- دوة كمبيوتر- دورة في الكمبيوتر - معهد الباشا للتدريب واللغات        2008
8-  دورة- مهارات الطباعة - شركة رؤيه العالمية المحدودة -2009