21.09.2021

2021 Yılı Aşere Kursu Sınav Duyurusu

AŞERE KURSU SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca hizmet içi eğitimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Aşere eğitimi müstakil hale getirilmiştir. Bu kapsamda; din hizmetlerini yürüten personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla, ilgi Başkanlık Oluru ile Ek-1 listedeki Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin bulundukları il merkezlerinde/metropol ilçelerdeki erkek Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım personele yönelik aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde 11 Ekim 2021 tarihi itibariyle "Aşere Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu itibarla;

I. KURSA ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Başkanlık teşkilatında halen erkek Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,

b) 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 18 Ekim 2020 tarihinden önce başlamış ve Mesleğe Hazırlık Eğitimine katılmış olmak,

c) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak (Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak tercih sebebidir.)

d) Hafız olmak,

e) Kıraat kitaplarını anlayacak kadar Arapça bilgisi olmak,

f) Asım kıraatine göre Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak,

g) Eda-seda kabiliyetine sahip olmak,

h) Askerlik görevini yapmış olmak veya kurs süresince askerlikle ilişiği bulunmamak,

ı) Yurtdışı görevinde bulunmamak,

j) Kursa devamını engelleyecek herhangi bir mazereti olmamak.

 

II. SINAV SÜRECİ

1. Sınav duyurusu İl Müftülüklerince yapılacaktır.

2. Başvurular 24 Eylül 2021tarihine kadar İl Müftülüklerince alınacaktır.

3. Mülakat sınavları, 27 Eylül - 01 Ekim 2021tarihleri arasında Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile koordine halinde İl Müftülüklerinde gerçekleştirilecektir.

4. Sınav komisyonu, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürü veya görevlendireceği eğitim görevlisinin başkanlığında, 1 eğitim görevlisi, 1 il müftü yardımcısı veya ilçe müftüsü olmak üzere üç kişiden oluşturulacaktır. Sınav sonuçları aynı gün İl Müftüğünce ilan edilecektir.

5. Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i talim üzere yüzüne ve ezbere okuma becerisini, meal, temel dini bilgiler ve dini mûsikî kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını belirleyeceklerdir. Adayların gündüzlü olarak düzenlenen kurs programını düzenli bir şekilde takip edebilmeleri hususu değerlendirilmelerde göz önünde bulundurulacaktır.

6. Sözlü sınavda başarılı olan personel bilgileri 04 Ekim 2021 mesai bitimine kadar İl Müftülüklerince Başkanlığımıza bildirilecektir.

7. Sınav komisyonlarında görevli personelin ek ders ücretleri bağlı bulundukları Saymanlıklarca ödenecektir.

III. KURS SAFAHATI

1. Seçimi yapılan personel için kursun, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın ilgili Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır.

2. Kursta, Başkanlığımızca hazırlanan Ek-2 eğitim programı uygulanacaktır.

3. Kursiyerler kurs süresince asli görevlerine devam edeceklerdir. Kurs programı kursiyerlerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak öğleden önce veya öğleden sonra şeklinde planlanabilecektir. İhtiyaç olması halinde kursiyerler öğle/ikindi görevlerinden muaf tutulacaklardır. Bu durumda İl Müftülüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

4. Kurs süresince Ramazan ayı ile Ağustos (Yıllık izin) ayında kurslara ara verilecektir.