29.09.2021

Çevirim İçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu

ÇEVRİM İÇİ ARAPÇA HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI TALİMATI

Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezleri

Başkanlığımızca yürütülen din hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, personelimizin mesleki bilgi ve yeterliklerini artırmak, Arapça ile ilgili bilgi, becerilerini geliştirerek Kur’an-ı Kerim ile Hadis-i Şeriflerin anlam dünyasından ve dini kaynaklardan temel düzeyde yararlanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla altı ay süreli Çevrim İçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kurslarının, aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlükleri koordinesinde 18 Ekim 2021 tarihi itibariyle çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

A.KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

 

 

 1. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak,

 2. Adaylığı kaldırılmış veya 18 Ekim 2021 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

 3. Son müracaat tarihi itibariyle 4/B Sözleşmelilere yönelik Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak.

 4. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

 5. 01 Ocak 1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,

 6. Kurs süresince yurtdışı, askerlik (Bedelli askerlik dahil) vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

 7. Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,

 8. İhtisas mezunu olmamak,

 9. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursuna katılmamış olmak.

 

B.BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Adaylar, başvurularını Dibbys/Sınav İşlemleri/ Çevrim İçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/) adresinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek 10 Ekim 2021 saat 23.55’e kadar yapacaklardır.

 2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 10 Ekim 2021 tarihi saat 23.55’den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

 5. Kursun amaç ve hedefleri, göz önünde bulundurularak oluşturulan program içerik ve süreci başlangıç seviyesi üzerinde bir hazırbulunuşluk düzeyi gerektirmektedir. Başvurulurda bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

 

C.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 1. Başvuruların Ek-1’de belirlenen kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilmesinde hizmet yılı esas alınacak; hizmet süresi az olanlara öncelik verilmek suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 2. Aynı şartları taşıyan aday kursiyer sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması halinde mezuniyet yılı yakın olana sonrasında ise doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

 3. Kurslar kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenecektir.

 4. Belirlenen kontenjan ve kriterler çerçevesinde kursa katılmaya hak kazananların hangi eğitim merkezi koordinesinde eğitime katılacakların, açılacak sınıf sayısı, öğretici nitelikleri vb. konularla ilgili iş ve işlemler Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yerleştirme sonuçları DİBBYS/İKYS/Sınav İşlemleri bölümünden açıklanacaktır.

 5. Yerleştirme işleminden sonra ve kurs süresince kursiyerlerin eğitim merkezleri arası yer değiştirme talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

D.PROGRAMIN UYGULANMASI

 1. Kurslar Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 2. Program uygulama esasları dikkate alınarak haftada 10 saat ve 24 hafta üzerinden planlanacaktır.

 3. Kurslar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerince çevrim içi uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

 4. Kurslar sabah 08:00 - 21:00 saatleri arasında açılacaktır.

 5. Kursiyerler, kurs süresince asli görevlerine devam edeceklerdir. Bununla birlikte cami hizmetleri dışında müftülüklerce yapılacak görevlendirmelerde programın haftalık ders saatleri dikkate alınacaktır.

 6. Uzaktan eğitim yoluyla düzenlenecek kurslarda kursiyerler, program saatlerinde gerekli teknik (internet, bilgisayar vb.) tedbirleri alarak program saatinde hazır bulunacaklardır.

 7. Başkanlığımızca İl müftülüklerine gönderilen “Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu Talimatı” il genelindeki bütün personelle paylaşılacaktır.

 

 

E.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Kursun ilk üç aylık dönemi sonunda Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezleri Müdürlüklerince çevrim içi sınav yapılacaktır. Başarısız olan kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir.

 2. Eğitim sürecinde quiz, deneme sınavı vb. ölçme değerlendirmelere yer verilecektir.

 3. Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği 1/8’i aşan devamsızlığı durumunda kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir.

 4. Kursun sonunda Başkanlıkça yapılacak bitirme sınavı sonucunda başarılı olan personele “Başarı Belgesi”, başarısız olanlara “Katılma Belgesi” verilecektir.

 

 

 

F.KURSUN BAŞLAMASI

Seçimi ve yerleştirmesi yapılan kursiyerler için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın Başkanlıkça belirlenen Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin koordinesinde 18 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

EK-1

Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezleri

Sınıf Sayısı/Kursiyer Sayısı

KURSİYER NİTELİKLERİ

ERKEK

KADIN

680

60

37/740