30.04.2022

2022 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı Duyurusu

2022 Yılı İhtisas Kursuna Kursiyer Seçim Sınavı Duyurusu

 

 

Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2022 yılı Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır. 

Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır: 

 

I.     ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: 

 1. Başkanlık teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olanlar ve (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan erkek personel sınava başvuru yapabilecektir.  

 2. Kadrolu personel için memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Eylül 2022 tarihine kadar kaldırılacak olmak (01 Eylül 2022 dâhil), 

 3. Sözleşmeli personel için 01 Eylül 2021 ve önceki tarihinden itibaren 4/B sözleşmeli statüde çalışıyor olmak, 

 4. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından veya e-devletten aldıkları  durumlarını gösterir yeni tarihli öğrenci belgesini sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.) 

 5. Son beş yıl (2017 ve sonrası) içerisinde gerçekleştirilen ALES sınavından 55 veya üzeri puan almış olmak,

 6. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (01 Eylül 2022 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacakların başvuruları kabul edilecektir.)

 7. 01 Ocak 1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak, 

 8. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazla ilişiği kesilmemiş olmak. 

  

II.       BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR 

 1. Başvuru İşlemleri: 

 

 1. Adaylar başvurularını DİBBYS’ye (https://dibbys.diyanet.gov.tr) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek, İKYS sınavlar menüsünden yapacaklardır. 

 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 16 Mayıs 2022 tarihi saat 16.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. 

 

 1. Sınav İşlemleri: 

 1. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

 2. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan ve sıralamaya giren erkek adaylardan 360, kadın adaylardan ise 40 personel kursa katılmaya hak kazanacaktır. 

 

 1. Yazılı Sınav: 

  1. Yazılı sınav yerleri daha sonra ilan edilecektir. 

  2. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır. 

  3. Adaylar; “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir. 

  4. Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

 

 1. Sözlü Sınav: 

  1. Yazılı sınavda en yüksek puan alan erkek adaylardan ilk 900 aday sözlü sınava çağrılacaktır. (900’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.) 

  2. Yazılı sınavda en yüksek puan alan kadın adaylardan ilk 100 aday sözlü sınava çağrılacaktır. (100’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.) 

  3. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklardır.

  4. Adaylar; sözlü sınav öncesinde, “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir. 

  5. Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

  6. Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü sınav komisyonunca belirlenecektir. 

 

 1. Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar: 

 1. Kursa katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır. 

 2. Din hizmetleri sınıfından başka bir sınıfta olup kursa katılmaya hak kazanan adaylar, din hizmetleri sınıfında mükteseplerine uygun bir kadroya atanarak kursa alınacaklardır. 

 3. Yerleştirme işleminden sonra ve kurs süresince kursiyerlerin eğitim merkezleri arası yer değiştirme talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

 4. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir. 

 5. Kursa katılmaya hak kazanan kadın adaylar; İstanbul Haseki ve Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde kursa alınacaktır. Bu iki yer dışında başka bir merkeze kadın kursiyer alınmayacaktır. 

 6. Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yükseköğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir. 

 7. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 8. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir. 

 9. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır. 

  

 1. SINAV KONULARI: 

  1. Yazılı Sınav Konuları: 

   1. Arapça 

   2. İlahiyat alanı ve Genel Kültür 

  2. Sözlü Sınav Konuları: 

   1. Kur’an-ı Kerîm 

   2. Arapça  

   3. İlahiyat alanı  

   4. Temsil Kabiliyeti ve Genel Kültür (Kompozisyon, bu başlık altında değerlendirilecektir.)

 

 

 1. İLETİŞİM: 

 

 1. Telefon: 0312 295 81 44-295 80 73  

 2. Belgegeçer (Fax): 0312 287 68 59 

 

 

 1. SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER; 

 

    BAŞVURU TARİHLERİ: 05-16 MAYIS 2022 (16.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

YAZILI SINAV TARİHİ: 25 MAYIS 2022

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR. 

 

İlgililere duyurulur. ​