23.01.2023

İhtisas Merkezimizde Aday Din Görevlisi Alım Sınavı Yapıldı.

         İhtisas Merkezimizde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla taşra teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla, Diyanet Akademisine aday din görevlisi alımı sözlü sınavı yapıldı.